Algemene voorwaarden

Betalingscondities

 • Het totale lesgeld dient voor of bij aanvang van de cursus voldaan te worden.

Lestijden en het inhalen van lessen bij ziekte/afwezigheid

 • Hondenschool Twente behoud zich het recht voor om geplande lessen te laten vervallen (bijvoorbeeld door vakantie en/of studie). Aan cursisten die op een dergelijk tijdstip gepland stonden, word een alternatief geboden.
 • Trainingen vinden plaats op voor u gereserveerde tijden.
 • Trainingen welke 24 uur van tevoren zijn afgemeld kunnen zo mogelijk binnen 2 weken worden ingehaald. Garanties hierover kunnen niet worden gegeven.
 • Niet afgemelde trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Restitutie lesgeld

 • Als u een training mist kan er geen lesgeld teruggekregen worden.
 • Bij langdurige ziekte van uzelf of van uw hond kan indien u dit schriftelijk meldt de cursus tijdelijk worden stopgezet.
 • Restitutie van (een deel van) het cursusgeld kan alleen plaatsvinden bij overlijden van uw hond tijdens de cursusperiode.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de hondentraining onder begeleiding van Hondenschool Twente is geheel op eigen risico.
 • Hondenschool Twente is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor ongevallen, opgelopen verwondingen of ander letsel (van uzelf of van uw hond) en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Hondenschool Twente behoudt zich het recht voor een cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen of de cursist te (laten) verwijderen indien het gedrag daartoe aanleiding geeft.